De lettertafel
Bij elk thema leren wij een letter.
De kinderen mogen spulletjes van thuis meenemen die met deze letter beginnen.
Deze letters hebben wij al gehad:

de letter f tijdens het thema bij mij thuis
(spulletjes die we hadden waren bijvoorbeeld een fles, familie-foto en een fietsje)
de letter k tijdens het thema sprookjesland
(spulletjes die we hadden waren bijvoorbeeld koekjes, een kat en een ketting )
de letter b tijdens het thema waar is
(spulletjes die we hadden waren bijvoorbeeld een bloem, boter en bananen )
de letter s tijdens het thema sinterklaas
(spulletjes die we hadden waren bijvoorbeeld een sint, schoen en een stier)
de letter j tijdens het thema kerstmis
(spulletjes die we hadden waren bijvoorbeeld een jas, jurk en een plaatje van het kindje jezus)
de letter w tijdens het thema papier hier
(spulletjes die we hadden waren bijvoorbeeld een washand, een wortel, een wekker, waspoeder, een wasknijper en een boekje over de winter)
de letter d tijdens het thema wat loopt en vlieft daar?(spulletjes die we hadden waren bijvoorbeeld een dop, een doosje, een dropje en een deken)
de letter z tijdens het thema au!
(spulletjes die we hadden waren bijvoorbeeld een zon, een ziekenwagen en een stuk zeep.
Klik op de kleine foto en hij wordt groter


Op de eerste dag van een nieuw thema waarbij we over een andere letter gaan werken draagt de juf een dagdeel het letterschort met spulletjes die bij die letter horen.

         
 
         Tesselsestraat 75
         2583 JH Den Haag
         tel: 070 - 3553385

         directie@basisschooldemeerpaal.nl